مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی

مذاکرات و مبارزات ما و جنگ افروزی جمهوری اسلامی قطعنامە هشت مادەای مهابادنوروز خونین سنندجمسافرت بە تهران و قمفرمان حملە بە کردستانآغاز گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی در کوەادامە مذاکرات با نمایندگان دولت، بحران داخلی ایرانهیأت نمایندگی خلق کردجلسە هیأت نمایندگی خلق کرد و هیأت ویژە دولتحاکمان آتش بس را نقض میکنند!طرح شش مادەای حزب…

0 دیدگاه

احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان

میزبان تابستانی در برنامە میزبان تابستانی رادیو همبستگی در استکهلم، احمد اسکندری در مورد زندگی، تحصیلات و فعالیتهای سیاسی خود صحبت میکند. وی خود موزیک و ترانەها را انتخابی کردە است برای شنیدن فایل صوتی اینجا کلک کنید

0 دیدگاه

نامە سرگشادە بە بخشی از نخبگان ایران؛ “بە کجا چنین شتابان؟”

در حاشیە اطلاعیە مشترک یکی از جناحهای حزب دموکرات و یکی از جناحهای کومەلە شباهت عجیبی هست بین ستم جنسیتی و ستم ملی. همچنانکە باید زن بود و در موقعیتهای مختلف در معرض ستم و تبعیضات جنسیتی در جامعە قرارگرفت تا نابرابری و اجحافات گوناگون را با تمام جوانب آن لمس نمود، بهمین ترتیب احساس…

0 دیدگاه

مراسم نخستین سالگرد درگذشت شیخ عزالدین حسینی در پاریس – انجمن کردهای مقیم پاریس

تصویر ماموستا اثری از هنرمند برجستە ناصر قاضی‌زادە در همە دیر مغان نیست چو من شیدایی خرقە جایی گرو بادە و دفتر جایی شرح این قصە مگر شمع برآرد بە زبان ورنە پروانە ندارد بە سخن پروایی کشتی بادە بیاور کە مرا بی رخ دوست گشت هر گوشە چشم از غم دل دریایی باسپاس فراوان…

0 دیدگاه