اسد سیف – کُرد و کردستان از لابەلای خاطرات احمد اسکندری

چرا و چگونه کردها در انقلاب ۵۷ شرکت کردند؟ چرا و چگونه رژیم نوبنیاد جمهوری اسلامی به کردستان لشکر کشید؟ اسد سیف، پژوهشگر، نگاهی دارد به کتاب "خاطرات و یادداشت‌ها" که احمد اسکندری آن را در همین راستا نوشته است. اسد سیف۱۴۰۲/۶/۱۲ - بخش فارسی دوچە ولە، بخش فارسی رادیو صدای آلمانچرا و چگونه کردها…

0 دیدگاه