احمد اسکندری تحلیل گر مسائل خاورمیانه و کردستان

میزبان تابستانی در برنامە میزبان تابستانی رادیو همبستگی در استکهلم، احمد اسکندری در مورد زندگی، تحصیلات و فعالیتهای سیاسی خود صحبت میکند. وی خود موزیک و ترانەها را انتخابی کردە است برای شنیدن فایل صوتی اینجا کلک کنید

0 دیدگاه

در بارە رفراندوم در کردستان عراق

0:52 / 1:11:14 گفتگوی نصرالله قاضی با احمد اسکندری و روبن مارکاریان همه پرسی استقلال کردستان قرار است در بیست و پنجم سپتامبربرقرار شود. حق تعیین سرنوشت و حق جدائی چیست؟ آیا دفاع از حق تعیین سرنوشت و حق جدائی به معنای دفاع از هر مطالبه جدائی است؟ برای دیدن ویدئو اینجا را کلیک کنید

0 دیدگاه